Tagged Fastighetsägarna

”En social bostadspolitik måste få kosta”

Höjda bostadsbidrag och fler som kan söka detta stöd. En bostadspeng för att öppna fler dörrar till en egen bostad. Ökat antal sociala kontrakt hos kommunerna. Det är i huvuddrag förslagen som idag Fastighetsägarna presenterar för att få en bättre social bostadspolitik.

Läs mer

Hoppas kunna lappa ihop uppsagt lokalt trepartssamarbete

Strax före jul valde Fastighetsägarna MittNord att säga upp det lokala samarbetet Rätt Hyra. Men Andreas Sjöberg, vice VD för Fastighetsägarna MittNord, hyser stort hopp att man snart ska vara överens om om ett nytt trepartsavtal.

Läs mer

Miljöministern: ”Näringslivet behövs i rådet för hållbara städer”

Nu svarar miljöminister Karolina Skog på kritiken om att det nyinrättade rådet för hållbara städer saknar representanter från näringslivet. Hon menar att det snarast är en nödvändighet.

Läs mer

Attefall: ”Ambitionen är att komma bort från skyttegravskriget”

En oberoende hyreskommission ska på Hyresgästföreningens uppdrag se över hyressättningen och hyresrätten som boendeform. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall, som leder arbetet, hoppas kunna komma bort från de låsta positioner som nu råder.

Läs mer