Tagged Fastighetsägarna

Ett välbevakad lektion om att förebygga brott

Kamerabevakning är en effektiv metod för att stävja brott och otrygghet. Men att det samtidigt ofta innebär svåra intresseöverväganden för den som sätter upp kameran framkom på ett seminarium anordnat av Fastighetsägarna.

Läs mer

Riksbankschef vill gärna ha både sänkt ränteavdrag och fastighetskatt

Kerstin af Johnick, förste vice riksbankschef, är nöjd med inflationen och inte så pessimistisk om den framtida konjunkturen. Nu efterlyser hon långsiktiga politiska åtgärder som ska få bukt med bostadsmarknaden, bland annat sänkta ränteavdrag och även fastighetsskatt.

Läs mer

Båda parter är missnöjda med årets hyror

Nu har cirka hälften av landets hyreslägenheter fått sin hyra för 2019 och i snitt landade det på 1,99 procent för privata hus och 1,75 i de kommunalägda. Rejäl höjning jämfört med tidigare år menar Hyresgästföreningen. Ytterligare ett år med realt fallande hyror anser Fastighetsägarna.

Läs mer

Fastighetsägarna: Överenskommelsen med Kirunabostäder bryter mot lagen

I ramöverenskommelsen mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har nyproducerade hyresbostäder underprisats så att på det omöjliggör för privata investerare att satsa i Kiruna. Det menar Fastighetsägarna MittNord.

Läs mer

Ris och ros till bostadspolitisk överenskommelse

Branschföreträdare Fastighetstidningen talat med är såväl positiva som negativa till den bostadspolitiska överenskommelsen. – Det är bra att den innehåller några steg som förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Läs mer

Ny förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige

Johan Kleveland är ny förbundsjurist hos Fastighetsägarna Sverige. Han kommer närmast från Fastighetsägarna Service. ” Jag ser fram emot att arbeta med påverkansfrågor”, säger Johan Kleveland.

Läs mer