Tagged Energi

Energisparlösning vinner idépris

Vinnaren i årets upplaga av tävlingen ”Fantastiska idéer” har korats. I konkurrens med 28 andra bidrag vann Martin Skoglund, WSP, utmärkelsen med sin idé om hur solceller i kombination med likströmsbaserad eldistribution kan skapa stora värden. 

Läs mer

Minskar energispill med genvägar för solel

Minskat energispill på resan från solcellerna till belysningen. Det är en lösning som Vasakronan testar i den kommande byggnaden Platinan i Göteborg. WSP, som ligger bakom idéen räknar med att kapa förbrukningen med flera procent.

Läs mer

Spelet om energin

Boverkets förslag till definition av nära-nollenergibyggnad satte bollen i rullning. Sveriges framtida energisystem står på spel. Men debatten om hur olika energislag ska värderas har hittills mest engagerat de mest insatta. Därför sammanförde vi Johan Tjernström, Akademiska Hus, och Erik Dotzauer, Fortum Värme, för att få upp frågorna på bordet.

Läs mer

Helhetsyn på energi främjar fjärrvärme

Där galoppbanan tidigare låg ska en stadsdel för 20 000 Täbybor växa fram. Konsultbolaget Profu fick i uppdrag att utreda vilken energiförsörjning som ger lägst klimatpåverkan utifrån ett helhetsperspektiv. 

Läs mer

Fler länder kritiska mot IMD-krav

Det allt snävare förslaget om IMD från EU-kommissionen har fått flera medlemsländer att ta ställning mot ett krav. ”Ingen bra idé att ta bort incitamentet för att energieffektivisera”, säger regeringens handläggare.

Läs mer