Tagged Digitalisering

Fastigheter måste anpassas för e-handel

Fastighetsägare behöver förstå nyttan av att dela data med andra aktörer. Det slås fast i en ny rapport från Fastighetsägarna som djupdykt i vad e-handelns ökade leveranser innebär för fastigheten.

Läs mer

Coworking – både utmaningar och nya intäktsmöjligheter

Från 33 000 kvadratmeter år 2011 till nära nog 200 000 kvadratmeter idag. I en ny rapport från Fastighetsägarna slås det fast att coworking-trenden lär öka. Det är både en utmaning och till nya intäktsmöjligheter.

Läs mer