Tagged byggbransch

700 nya bostäder ska förtäta Södertälje

För utvecklandet av området ”Daldockan” i Södertälje ska 700 nya bostäder byggas. Nu har kommunstyrelsen beslutat om ett för-markanvisningsavtal för området där fyra aktörer valts ut.

Läs mer

Lärt sig humorn vid fikapausen – 72 procent fick jobb

Under cirka ett år har utrikesfödda ingenjörer fått varva teori och praktik med språkutveckling i NCC:s arbetsmarknadsutbildning. 72 procent av de deltagande har efter utbildningen fått jobb inom NCC.

Läs mer

Regeringens tre steg för bättre inomhusmiljö

Idag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningen är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021.

Läs mer

”Trä är generellt inte miljövänligare än betong”

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, anser att debatten om vilket byggmaterial som egentligen är det mest klimatsmarta har gått för långt. 
– Att trähus generellt skulle vara mer miljövänliga än betonghus bygger på tyckande, felaktiga uppgifter och antaganden utan förankring i vetenskapliga studier.

Läs mer

Om en omtvistad herre

"Alla som skriver måste också ta hänsyn till andras språkkänslor." Det menar Lena Lind Palicki. Hon är språkvårdare på Språkrådet och tar sig an könsneutrala alternativ till titeln byggherre i denna gästkrönika.

Läs mer

”Upp med en hand, ni som vill sänka era löner”

"I ett högkostnadsland är arbetskraft en dyr resurs. Men det gäller ju oss alla." Så svarar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige, på frågan om varför det är så dyrt att bygga i Sverige.

Läs mer