Tagged Bygg

Han vill utmana p-normen

Flexibla p-tal och mobilitetsåtgärder är en viktig faktor för nybyggnation, stadsutveckling och bättre livsmiljöer i våra städer. Fredrik Heghammar hoppas kunna bidra med erfarenheter från Google Creative Lab när det krävs innovativa vägar framåt.

Läs mer

”Svårt att mäta effekter av investeringsstödet”

Svårmätta effekter och byggherrar som tjänar pengar på bostäder som skulle ha byggts ändå. Det är några av Riksrevisionens slutsatser efter en granskning av investeringsstödet till särskilda boenden för äldre från 2006–2014, som ligger till grund för dagens investeringsstöd.

Läs mer