Tagged Bostadsrätt

Airbnb inte så utbrett i våra storstäder

Barcelona har lika många besökare per invånare som Stockholm men uthyrningen av boenden på Airbnb är fyra gånger större i den spanska staden. Hyresgästföreningen pekar på att fler ägarlägenheter kan leda till ökad ”hotellifiering”.

Läs mer

Det görs allt färre ombildningar

Intresset för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter fortsätter att minska. 2017 ombildades 3 000 lägenheter, lägsta siffran på tjugo år.
– I Stockholm har inte föreningarna råd att matcha bostadsbolagens bud, säger ombildningsrådgivare Jan Bjurfors på Restate.

Läs mer

HSB bygger nytt på Bolidenplan

HSB påbörjar nu planarbetet med 440 bostadsrätter på Bolidenplan. Området, som namnet till trots ligger strax söder om Södermalm i Stockholm, blir ytterligare ett bidrag till den nya stadsdelen Söderstaden som nu växer fram.

Läs mer

HSB:s nya tvättstudio ska få grannar att umgås

HSB:s bostadsrättsförening Mariedahl i Mölndal ska utrustats med en ny typ av tvättstuga. Här ska de boende kunna kolla på tv, umgås eller ta en fika med grannen medan man väntar på att tvätten ska bli klar.

Läs mer

Stor nedgång i bostadsrättsbyggande

Efter ett starkt 2017 kommer bostadsrättsbyggandet minska med 10 000 bostäder under 2018, jämfört med fjolåret. Byggmarknaden kommer dock fortsätta att öka tack vare bland annat tillväxt i lokalbyggandet och en ökad renovering, enligt Prognoscentret.

Läs mer

HSB: Orättvis prissättning på mark

Bostadsrättsföreningar borde få friköpa marken på samma villkor som villaägare menar vd och styrelseordförande för HSB i Malmö. De anser att Malmö med högre tomträttsavgälder driver upp avgifterna för de boende.

Läs mer