Tagged Bostadsrätt

Med utrymme i hamnen kan ”Peking” växa vidare

Norrköping, ibland kallat ”Peking”, växer och nya bostads-projekt syns på flera håll. Med utbyggnaden av Inre hamnen kan det tillkomma mer central bebyggelse av bostäder.

Läs mer