Tagged Bostadsmarknad

Fastighetstidningen nr 3 2018 ute nu

Nu kan du läsa det nya numret av Fastighetstidningen. Där gör vi bland annat: en djupdykning i materialfrågor och dess klimatpåverkan, åker till Göteborg och Hamburg för att studera byggemenskaper, besöker Emma Fredriksson hos Atrium Ljungbergs nya huvudkontor samt intervjuar Adora Svitak på världens största fastighetsmässa, Mipim.

Läs mer

”Det är dags att tala om fattigbostäder”

Den svenska modellen är att vi ska bygga bostäder åt alla och inte tala om de fattiga som står utanför. Micael Nilsson, expert på Boverket och utredningssekreterare i SOU-utredningen Kommunal planering för bostäder menar att den dogmen och skytte­gravstänk har lett till att vi idag saknar alternativ för bland annat nyanlända.

Läs mer

”En fjärdedel av all nyproduktion bör ha lägenheter med inkomstbaserade hyror”

Hon växte själv upp i miljonprogrammet och ser hur Sverige blir allt mer segregerat. Men socialantropologen Viktoria Walldin på White arkitekter är ändå hoppfull inför framtiden. Hon tror att lösningen kan vara subventionerade lägenheter.

Läs mer

”När det investeras i ett område så står det för någonting viktigt”

Det råder inger motsatsförhållande mellan goda affärer och ett framgångsrikt arbete mot segregation. Det menar Terje Johansson, som är vd för kommunala MKB Fastigheter och även ordförande i Sabo:s integrationsråd.

Läs mer

”Integration handlar om mjuka värden”

Hyran får inte vara den enda relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster, menar Ahmed Abdirahman som arbetar med integrationsfrågor på Stockholms handelskammare. Han tror att det är med medmänskliga kontakter och nätverk som man bygger integration.

Läs mer