Tagged Bostadsmarknad

”Vi måste gemensamt kavla upp ärmarna”

Nyligen presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, kommenterar rapporten.

Läs mer

”Klyvningen av Sverige är det stora problemet”

DEBATT I onsdags presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Statliga hyresgarantier, utökade och breddade kreditgarantier, samt hyresförlustgarantier är självfinansierade system som är bättre än dyra subventioner, menar Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Läs mer

”Omfördelning ska inte ske via hyran”

Att kommunerna försöker hitta nya sätt att öka utbudet av billiga bostäder i dessa tider av bostadsbrist är lätt att förstå. Men se upp! Dubbla regleringar av hyressättningen skapar lätt oönskade effekter. Det skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, i sin ledare.

Läs mer

”Ingen vill tala om fattigbostäder”

Konsensus i svensk bostadspolitik sedan 40-talet är att inte tala om fattigbostäder och därför är det ingen som gör det nu heller. Den bilden gav Micael Nilsson, utredare på Boverket, när social bostadspolitik togs upp på ett seminarium idag.

Läs mer

”En social bostadspolitik måste få kosta”

Höjda bostadsbidrag och fler som kan söka detta stöd. En bostadspeng för att öppna fler dörrar till en egen bostad. Ökat antal sociala kontrakt hos kommunerna. Det är i huvuddrag förslagen som idag Fastighetsägarna presenterar för att få en bättre social bostadspolitik.

Läs mer

Så kan de som står utanför få en bostad

Idag presenterar Fastighetsägarna nio konkreta förslag på hur Sverige kan få en bättre social bostadspolitik. Det handlar om ekonomiska stöd för att öka enskildas möjligheter att efterfråga bostäder, men även andra åtgärder som underlättar för de mest utsatta på bostadsmarknaden.

Läs mer

Fastighetsmiljardären vill forska Sverige ur bostadskrisen

Det finns likheter mellan den rådande svenska bostadskrisen och misstagen vid byggandet av miljonprogrammen. Det säger fastighetsmiljardären Per Arwidsson i en intervju med Dagens industri, i samband med att han skänker 20 miljoner kronor för upprättandet av en ny professur inom tillämpad stadsbyggnad.

Läs mer