Tagged Arkitektur

Örebro testar ny metod – markanvisar till arkitekter

Örebro vill rucka på relationen mellan arkitekter och byggherrar. Därför har kommunen startat projektet ”Vi ger arkitekten makten” som innebär att marken anvisas till en arkitekt istället för en byggherre.

Läs mer

Liljewall arkitekter inrättar forskningsstiftelse

Med viljan att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling har Liljewall arkitekter inrättat en ny forskningsstiftelse. Till stiftelsen kan personer som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning eller hållbar samhällsbyggnad ansöka om medel.

Läs mer

Tystnad – en ny lyxvara

Förtätning handlar inte bara om yta. En hållbar urban utveckling kräver även goda ljudmiljöer. Experiment med tysta oaser mitt i städerna och skräddarsydd ljuddesign skvallrar om att en genomarbetad akustik blir ett lönsamt säljargument i framtidens städer. 

Läs mer