Stockholms stads pilotprojekt för byggemenskap

Stockholms stads exploateringsnämnd har beslutat att starta ett pilotprojekt för byggemenskaper i Mälaräng. En intresseanmälan har öppnats för att undersöka förutsättningarna för ett sådant projekt.

Annons:

Annons:


Fastighetstidningen skrev i Fastighetstidningen nr 3 2018 om byggemenskaper, där vi besökte Hamburg och Göteborg och de byggemenskapsprojekt som pågår där. Senare, i april, reste bostadsminister Peter Eriksson till Tübingen i Tyskland för att lära sig mer om hur Sverige kan förbättra förutsättningarna för upplåtelseformen.

Nu ska boendeformen alltså testas i den nya stadsdelen Mälaräng, beläget mellan Mälarhöjden och Bredäng i södra Stockholm, som del av projektet Fokus Skärholmen. Tanken är att, genom att låta mindre aktörer delta i utbyggnaden av Stockholm, förbättra konkurrensen och öka mångfalden av boendeformer i Stockholms stad.

– Nu genomför vi ett pilotprojekt för byggemenskaper inom Fokus Skärholmen. Det ska bli väldigt intressant att se hur det kan bidra till stadsdelens framtida utveckling genom att släppa in framtidens Skärholmsbor i planeringen av det egna boendet, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden.

Tanken med en byggemenskap är att en grupp privatpersoner bjuds in, för att i egen regi eller tillsammans med en byggaktör bygga sin egen bostad.

Läs mer: 

 

Annons: