Sofielund tecknar markanvisningsavtal med Flens kommun

Sofielunds Fastigheter har tecknat markanvisningsavtal med Flens kommun och planerar för 100 lägenheter samt butikslokaler.

Annons:

Annons:

Annons:


Sofielunds Fastigheter äger sedan tidigare cirka 250 hyreslägenheter i Flen och Malmköping, Nu har bolaget tecknat ett markanvisningsavtal med Flens kommun avseende de obebyggda tomterna i kvarteret Degeln i Flens tätort. Avsikten är att köpeavtal ska tecknas kring halvårsskiftet samtidigt som handlingar för bygglovsansökan presenteras.

Sofielund planerar att bygga drygt 100 lägenheter i kvarteret samt butikslokaler i husen mot Södra Kungsgatan. Den totala investeringen uppskattas till cirka 200 miljoner kronor.

Byggnadsarbetena kommer att ske i flera etapper med början mot Södra Kungsgatan. Byggstart är beräknad till första halvåret 2019. Tyréns i Eskilstuna har anlitats som arkitekter.

Fakta: Sofielunds Fastigheter

Sofielunds Fastigheter ingår i en företagsgrupp som äger fastigheter i Flen, Malmköping och Vingåker. Beståndet omfattar såväl bostads- som kontors-, butiks- och industrifastigheter. I gruppen ingår även ett hotell (Hotel Malmköping) och en jordbruksfastighet (Sofielunds Gård). Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca. 33 000 kvm och värdet till drygt 300 miljoner kronor.

 

Annons: