[ Annons ]

Publicerat 18 februari, 2016

Så stor blev avkastningen 2015

Svenska fastighetsvärden steg på bred front. MSCI meddelar att de har uppmätt totalavkastningen till 14,1 procent för svenska fastighetsinvesteringar 2015 enligt IPD Svenskt Fastighetsindex.

Värdeförändringen nådde 8,8 procent vilket var den högsta noteringen sedan 2007 och det sjätte året som den var positiv.

[ Annons ]

Sedan starten på den positiva utvecklingen 2010 har den totala värdeförändringen nått 26 procent. Direktavkastning å andra sidan föll under 2015 till 4,9 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2007.

– Avkastningen har stigit ytterligare under 2015, drivet av stor efterfrågan på fastighetsinvesteringar och därmed lägre direktavkastningskrav. Låga räntor fortsätter att underlätta för fastighetsmarknaden med ökat kapitaltillflöde, men en stigande osäkerhet gällande global makroekonomi och den höga volatiliteten vi sett på aktiemarknaden den senaste tiden kan skapa en mer utmanande miljö för 2016, säger Erik Nyman, Executive Director, MSCI.

Jämfört med 2014 så visar alla sektorer på stärkta avkastningar. Kontorssektorn fortsätter att gå i bräschen med en totalavkastning över 16 procent, medan industri även för 2015 var den sämsta sektorn, nu med 9,7 procent. För kontor så har Stockholm presterat bättre än andra delar av landet medan Malmö har underpresterat.

– Det är mycket glädjande att se att index numera täcker nästan 600 miljarder SEK i direkta fastighetsvärden, vilket motsvarar mer än 40 procent av marknaden. Genom tillskottet av ytterligare tre listade bolag under 2015 så fångar vi in en allt större del av ett viktigt segment av svensk fastighetsmarknad, säger Erik Nyman, Executive Director, MSCI

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]