Regeringen ställer krav på fastighetsnära insamling 

I regeringens förslag om ett tydligare producentansvar för förpackningar och returpapper betonas närhetsprincipen. En del av kostnaderna kan hamna på fastighetsägare.