Prologis etablerar logistikanläggning i Malmö

Logistikfastighetsbolaget Prologis har tilldelats en markreservation som omfattar ett område på ca 100 000 kvadratmeter inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen. Planen är att etablera en logistikanläggning inom området.

Annons:

Annons:

Annons:


Norra Hamnen och Malmö Industrial Park (MIP) är ett utfyllnadsområde som möjliggör betydande ytor för verksamheter med så kallade trimodala transporter, förädlande verksamhet och med hamnanknytning. Nu har tekniska nämnden i Malmö tilldelat ett 100 000 kvadratmeter stort markområde till Prologis som därmed etablerar sig i MIP.

– Cirka 85 procent av Prologis fastigheter ligger i anslutning till strategiska knutpunkter som hamnar, flygplatser och logistikkluster. Samtliga ligger i expansiva logistiklägen. Det är glädjande att Prologis genom denna markreservation ges möjligheten att vara delaktiga i MIPs utveckling och expansion, säger Allan Lavén, Regiondirektör Prologis Norden.

– Prologis logistikverksamhet i Norra Hamnen möjliggör för nya företagsetableringar och väntas ge ännu fler jobb och bidra till tillväxten i Malmö, säger Klas Johansson fastighetsdirektör Malmö stad.

Annons: