Peab vinner uppdraget att renovera Medborgarhuset

Peab har fått uppdraget att renovera Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm. Beställare är Fastighetskontoret i Stockholms Stad.

Annons:

Annons:

Annons:


Kontraktssumman uppgår till 617 miljoner kronor. Renoveringen omfattar förbättrad tillgänglighet i och kring Medborgarhuset, moderniserade samlingslokaler med ökad miljöhänsyn samt ett övergripande bevarandearbete för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värde.

Hela projektet förväntas stå färdigt under våren 2020. Projektet orderanmäls i fjärde kvartalet 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Annons: