[ Annons ]

Tyréns har tagit fram en metod som med hjälp av 3D-modeller och analysdata förklarar varför och hur ett regnoväder förmodligen kommer att inträffa. Genom olika åtgärder kan man proaktivt minska riskerna för förödelse vid översvämningar.
Publicerat 11 december, 2014

Ny metod ska förutspå översvämningar

Tyréns har tagit fram en metod som med hjälp av 3D-modeller och analysdata förklarar varför och hur ett regnoväder förmodligen kommer att inträffa. Genom olika åtgärder kan man proaktivt minska riskerna för förödelse vid översvämningar.

Sverige har drabbats allt oftare av kraftiga skyfall som har orsakat översvämningar i dagvattensystemet. Följden har varit förstörda källare, lokaler och garage.

[ Annons ]

Nu har Tyréns tagit fram en metod som med hjälp av 3D-modeller och analysdata kan förklara varför och hur ett regnoväder förmodligen kommer att inträffa. Genom att använda höjddata, och i exempelvis Google Earth, lägga in 3D-modeller av en stad eller ett visst område, går det att förstå hur vattnet flödar och var det kommer att bildas mest vatten. Utifrån beräkningar skapas  sedan tänkvärda scenarion där olika typer av åtgärder läggs in, exempelvis dammar, diken och ledningar.

Tyréns kommer att lansera produkten TyrEngine som är framtagen utifrån de metoder som företaget har använt sig av vid exempelvis översvämningsanalyser. Digitalt framställs en 3D-miljö som visar information om ett landskap, en stadsbild eller ett område. Stadsbilden kan sedan kompletteras med analysresultat från översvämmade ytor.
– Den nya tekniken ger oss förutsättningar att genomföra klimatstudier inom ett visst geografiskt område, säger Gunnar Svensson, uppdragsledare och specialist på Tyréns. Analysresultatet från en översvämning kan följas och studeras från olika vinklar. Exempelvis kan man undersöka om risken för översvämningar ökar när stadsbilden förändras med ny bebyggelse. Detta kan vara till stor hjälp för bland annat kommuner och fastighetsägare där man kan utreda hur fastigheten och närområdet skulle klara ett större skyfall. Den nya tekniken ger oss helt enkelt verktygen att tolka och förstå var eventuella risker finns vid framtida översvämningar, både på större och mindre områden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]