Minskar energispill med genvägar för solel

Minskat energispill på resan från solcellerna till belysningen. Det är en lösning som Vasakronan testar i den kommande byggnaden Platinan i Göteborg. WSP, som ligger bakom idéen räknar med att kapa förbrukningen med flera procent.

Annons:

Annons:

Annons:


Belysningen i Vasakronans kommande hotell- och kontorskomplex Platinan i Göteborg kommer att skina med förnybar el – och med en flera procent lägre energiförbrukning än normalt. Detta tack vare ett smart sätt att minska energispillet inom fastighetens elnät.

Normalt sett transporteras el som växelström från produktionskällan till användaren för att sedan vid varje användningspunkt omvandlas till likström, med energiförluster vid varje omvandlingspunkt som följd.

– Vår idé var istället att bygga en centralutrustning i fastigheten som sköter omvandlingen, förklarar Martin Skoglund, den energikonsult på WSP som just nu arbetar med att implementera lösningen i Platinan.

Eftersom strävan mot att minimera omvandlingsförluster funnits med redan från ritbordet har man också möjlighet att föra en dialog med leverantörerna av den likströmskompatibla utrustningen.

– Det finns många som i teorin förespråkar en ökad användning av likström i fastigheter, men marknaden är fortfarande under uppvaknande och har inte riktigt tagit fart, säger Martin Skoglund.

Han tror att metoden som nu implementeras av Vasakronan kan få stort genomslag även i bostadsfastigheter.

– Att ha en egen solcellsanläggning på taket för att ladda sin elbil med likström utan onödigt energitapp är en fullt möjlig framtidsbild, säger Martin.