Magnolia säljer fastighet i Örnsberg

Magnolia Bostad säljer fastigheten Instrumentet 2 i Örnsberg söder om Stockholm. Den uthyrningsbara ytan ligger på runt 6 000 kvadratmeter, och köpare är Genova Property Group.

Annons:

Annons:

Annons:


Fastigheten hyrs av Stockholms stad, som driver utbildningsverksamhet i lokalerna. Hyresavtalet förlängdes nyligen till 2024. Det handlar om en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 166 miljoner kronor, innan avdrag för latent skatt.

Tillträde är planerat till första kvartalet 2018.

– Fastigheten förvärvades 2013 och hyrdes ut tillfälligt medan en planändring utvärderats. I och med Stockholms Stads önskan om att förlänga avtalet togs ett naturligt beslut att avyttra fastigheten, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

 

 

 

 

 

 

Annons: