Magnolia Bostad planerar utveckling av nytt vårdboende

Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning om cirka 4650 kvadratmeter i Motala. Bolagets förhoppning är att kunna upprätta 54 nya vårdboendelägenheter på området.

Annons:

Annons:

Annons:


Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad, har tilldelats en markanvisning av kommunstyrelsen i Motala. Anvisningen avser fastigheten Mossenskolan 3 vid området Mossen och omfattar cirka 4650 kvadratmeter mark, där företaget planerar 54 nya lägenheter åt vårdboende.

Motala har ett skriande behov av nya äldreboendeplatser. En tomt i området Mossen avsattes för detta av kommunstyrelsen i mars 2017. Svenska vårdfastigheter vann anvisningen, har en beviljad detaljplan och planerad inflytt till 2019. Byggnaden ska uppföras i nivå med Miljöbyggnad Silver, en miljöcertifierad standard för att säkerställa att byggnader byggs hållbart och med goda inom- och utomhusmiljöer.

Annons: