[ Annons ]

Hon tycker att arkitekter måste ta större plats i bostadsdebatten och att kvalitetsfrågan är bortglömd. Fastighetstidningen har pratat med Utopia Arkitekters vd Emma Jonsteg om arkitekternas roll, nyproduktion och utmaningar.
Publicerat 29 november, 2012

"Kvalitetsfrågan faller ofta bort i bostadsdebatten"

Hon tycker att arkitekter måste ta större plats i bostadsdebatten och att kvalitetsfrågan är bortglömd. Fastighetstidningen har pratat med Utopia Arkitekters vd Emma Jonsteg om arkitekternas roll, nyproduktion och utmaningar.

Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter.

[ Annons ]

– Bostadsdebatten behöver breddas och fördjupas. I dag präglas debatten i princip uteslutande av att det byggs för lite, vems felet är och vad man ska göra åt det för att hitta snabbast möjliga lösning. Det är viktiga diskussioner, men dessvärre faller kvalitetsfrågan ofta bort. Vi behöver prata mer om vad vi bygger, för vem, med vilken kvalitet och vad det gör med oss och samhället.

På vilket sätt tycker ni att de ska göra det?

– Vi kan skriva debattartiklar, ta plats i arbetsgrupper, utskott och styrelser. Utkräva svar av våra politiker och tjänstemän om varför saker blir som de blir. Tydligt och publikt ifrågasätta arbetssätt, kravställning, regelverk och utvärderingsmodeller. Det är en diger uppgift.

Vad ser du som de största problemen med den nyproduktion vi har i dag?

– De är många. Några av dem är konformitet, bristande kvalitet i planlösningar och gestaltning, samt material- och hantverksmässiga brister.

Vad kan ni som arkitekter göra?

– Ta alla tillfällen att påverka till det bättre. Varje enskilt projekt är en sådan möjlighet. Jag tycker att vi har ett ansvar att genom vårt värv försöka driva utvecklingen i rätt riktning. Utöver det måste arkitekterna skaffa sig en röst i debatten och tvinga sig till det utrymme den här frågan förtjänar.

Vilka är de största utmaningarna?

– En av de största utmaningarna är tveklöst att påverka våra politiker och i förlängningen tjänstemän att ställa högre kvalitetskrav på det som byggs. Målsättningen bör vara att hitta fram till ett system som inte ekonomiskt straffar ambitiösa byggare som vill producera med hög med kvalitet. I dag hanteras kvalitet, i den mån det över huvud taget diskuteras i markanvisningsprocessen, ur en juridisk synvinkel som ett icke mätbart värde. Det är givetvis nonsens. I vilken annan bransch resonerar man så när man handlar upp produkter som ska hålla i hundratals år? Bostäder är inget man kan nyupphandla från kommunen var tredje år. När de är byggda står de där de står. Ett sätt att komma framåt är att hitta metoder för att mäta och utvärdera kvalitet.

Har du något exempel på en nyproduktion av bostäder i Sverige idag som du tycker är bra ur en arkitekts synvinkel?

– Det görs bra saker men det är förhållandevis få projekt som utmärker sig genom en arkitektonisk kvalitet som går djupare än fasadens gestaltning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]