Kraven på att mäta radon ökar

Fastighetsägare är dåliga på att mäta radon och kommunerna ställer inga krav. Cirka 200 000 lägenheter i Sverige har för höga värden, menar Svensk Radonförening.