Foto: Shutterstock.
Publicerat 17 november, 2016

Kommunerna som bygger flest hyresrätter

Örebro, Karlsborg och Linköping var bäst på att bygga nya hyresrätter under 2015 visar siffror som Boverket tagit fram till Fastighetstidningen. – Det visar att ”Örebromodellen” fungerar, säger Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro kommun.

Bostadsbyggandet ökade rejält under 2015 och preliminära siffror från Boverket visar att produktionen av flerbostadshus nu är på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet på 70-talet. Enligt prognosen för 2016 och 2017 kommer fördelningen av bostadsrätter och hyresrätter i princip vara fifty-fifty, men Boverket betonar att det fortfarande är osäkra uppgifter eftersom det finns eftersläpning i inrapporteringen.

[ Annons ]

Vilka kommuner är det då som sticker ut när det gäller produktion av hyresrätter? Vi bad Boverket ta fram en topplista över kommunerna som påbörjade flest hyreslägenheter i förhållande till sin storlek, det under 2015. Klar vinnare blev Örebro med 8,3 nya hyresrätter per 1000 invånare, motsvarande siffror för Stockholm är 1,8, Göteborg 1,2 och Malmö 4,2. I de tre storstäderna har det sedan 2010 varit bostadsrätter som dominerat byggmarknaden.

built_ver21
De 15 kommuner som påbörjat flest hyresrätter under 2015.

 

I Örebro har bostadsbyggandet skjutit fart sedan man införde den så kallade ”Örebromodellen” där kommunen tar fram detaljplaner som vunnit laga kraft och som sedan byggherrar får ta över. Besluten i detaljplaneprocessen har minskat från sju till två, och ska ner till ett enda.

– Vi har inte satt något särskilt övergripande mål för hyresrätter men bevisligen finns det många aktörer i Örebro som är intresserade av att bygga hyreslägenheter, säger Martin Willén, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Bevisligen finns det många aktörer i Örebro som är intresserade av att bygga hyreslägenheter

Som i andra delar av landet försöker man i Örebro få till en bra mix av bostadstyper och i områden med stor andel bostadsrätter gynnas de som bygger hyreslägenheter och vice versa.

– Det har tidigare varit vårt kommunala bolag Öbo som stått för det mesta av hyreshusbyggandet, men på senare tid är det allt fler privata aktörer, till exempel Husherren, som tagit över. Öbos direktiv är att inte bygga själva om marknaden så att säga sköter det, säger Martin Willén.

Han tror inte att marknaden för nya hyresrätter är mättad i Örebro, byggtakten lär fortsatt vara hög men Martin Willén tror att ökningstakten planar ut vilket det inte kommer att ske på samma sätt för bostadsrätter.

– Vi har visserligen fortsatt en brist på hyreslägenheter men då handlar det om ”begagnade” lägenheter med låg hyra.

Klicka här för att se sammanställningen över landets alla kommuner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]