[ Annons ]

Ola Johansson Centerpartiet Vivalla Boendebyggarna
Publicerat 5 februari, 2018

”Klyvningen av Sverige är det stora problemet”

DEBATT I onsdags presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Statliga hyresgarantier, utökade och breddade kreditgarantier, samt hyresförlustgarantier är självfinansierade system som är bättre än dyra subventioner, menar Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Svensk bostadspolitik har kört in en återvändsgränd. Grundorsaken är en övertro på den svenska modellen med reglerade hyror, räntesubventioner, planmonopol, regelkrångel, tilltro till allmännyttan och stöd till redan etablerade på bostadsmarknaden. Samma politik som skapat höga trösklar till arbetsmarknaden har ytterligare försvårat för människor att skaffa en bostad. När fler saknar jobb växer utanförskapet och klyvningen.

[ Annons ]

Trots att vi vet att det kommer råda brist på arbetskraft och kompetens när 50- och 60-talsgenerationerna går i pension görs inte tillräckligt för att fylla de luckor som vi vet kommer att uppstå. Bostads- och utbildningspolitiken är verktyg som måste brukas bättre. Vi måste ta tillvara de möjligheter som getts oss, att investera i hela landet och de människor, oavsett ursprung som bor här.

Den sociala bostadspolitiken behöver präglas av rörlighet och fler bostäder

Många kommuner har brist på bostäder trots att de bygger så mycket de förmår, medan andra gärna skulle bygga, om finansiärer och byggföretag gav dem en chans. Det är ännu ett exempel på klyvningen av Sverige. Det behövs enklare avskrivningsregler, breddade kreditgarantier och upphävt strandskydd så fler kan bidra till byggandet. Bostadssociala problem finns i hela landet. Därför måste lösningarna komma alla till del.

Sociala kontrakt ska vara ett erbjudande till att ta första steget på en bostadskarriär med målet att den som vill kan äga sin bostad. Bidrag på individnivå får inte utformas så att de erbjuder ett alternativ till arbete. Socialtjänsten och samhällsbyggnadskontoren ska samarbeta kring lösningar, men generella krav på kommunerna att ta fram planer och styrdokument kommer upplevas betungande och i många fall onödiga. Statsstöd ska villkoras med att bostadsföretag upplåter lägenheter åt hushåll som annars inte skulle ha råd att bo.

Statliga hyresgarantier, utökade och breddade kreditgarantier, samt hyresförlustgarantier är självfinansierade system som är bättre än dyra subventioner. Centerpartiet är positiva till ett skattegynnat bosparande, men befarar att det snarare gynnar de som har råd än råder bot på hemlösheten. Höjt fribelopp vid andrahandsuthyrning är precis som ROT-avdraget ett sätt att göra svarta tjänster vita.

Den sociala bostadspolitiken behöver präglas av rörlighet och fler bostäder. Därför behöver hyressättning, flyttskatter, ränteavdrag och behovet av en social bostadspolitik ses som delar av en helhet. Centerpartiet vill se en bred överenskommelse och en diskussion utan skygglappar, gärna med Fastighetsägarnas förslag som en av byggstenarna.

Ola Johansson (C)

bostadspolitisk talesperson

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/bristen-pa-bostader-ar-grundproblemet/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/saval-bostadsbidrag-som-bostadstillagg-kan-ses-over/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]