Hemsö utvecklar nytt vård- och omsorgsboende i Luleå

Hemsö bygger ett nytt vård- och omsorgsboende i Luleå. Ett 20-årigt hyresavtal om de cirka 12 000 kvadratmeterna har tecknats med Luleå kommun.

Annons:

Annons:


Hemsö förvärvade fem fastigheter i januari med fyra äldreboenden och en hälsocentral i området, samtidigt fick man en markanvisning gällande ett nytt vård- och omsorgsboende med 144 platser. Byggstart är satt till maj 2018 och det hela beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2020/2021.

– Vi är glada över att vi kan tillgodose kommunens behov av vårdboende. Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och vi vill gärna bidra till kommunens fortsatta utveckling och dela med oss av vår erfarenhet av att förvalta och uppföra samhällsfastigheter, säger Jonas Jalkander, Hemsös regionchef Nord.

 

 

 

 

 

 

Annons: