”Gå inte längre än övriga EU med regler för ränteavdrag”

Det är obegripligt om Sverige går längre än vad EU-direktivet föreskriver. I ett debattinlägg i Dagens industri varnar revisorn Ingemar Rindstig för följderna av Finansdepartementets förslag om begränsning av ränteavdrag.

Annons:

Annons:


Om ett år ska EU-direktivet begränsning av avdrag för externt betalda räntor i affärsverksamhet vara infört i svensk lagstiftning.

”De nya reglerna kommer att med säkerhet medföra högre hyror, mindre hyreshusbyggande, högre byggkostnader och mindre möjlighet att bra renovera och underhålla hyreshusen.”

Det skriver Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, Ernst & Young, i ett debattinlägg på Dagens Industri. Där menar han att det förslag till svensk lagstiftning som Finansdepartementet utformade i somras går långt utöver EU-direktivet.

Ingemar Rindstig anser att effekterna istället borde minskas genom att använda alla tillåtna undantag. Det planerar men exempelvis att göra i Tyskland.

Han skriver vidare: ”EU-direktiv på områden som har med internationell handel och kapitalrörelser att göra borde tillämpas lika i alla EU-länder. Om vi vill ha internationellt kapital till Sverige är det förödande att vi har andra regler än EU-direktivet.”

Annons: