Framtidens hus laddar föreningens elbilar

Från E.ON Tänk dig en fastighet som är självförsörjande på el och som dessutom förser grannhusen med energi.


Det blir snart verklighet när E.ON i samarbete med Serneke skapar morgondagens energieffektiva hus i stadsdelen Hyllie i Malmö. I takt med att storstäderna växer och samhället blir allt mer elektrifierat ökar behovet av innovativa lösningar. Denna utmaning har lett fram till att det sedan många år finns så kallade passivhus på flera håll i landet – byggnader med väldigt låg energiförbrukning. Det finns dessutom ännu effektivare byggnadsformer i så kallade aktivhus som själva producerar energi med exempelvis solceller. Flera av dessa byggnader kan även föra ut värme och el på det allmänna elnätet.

Nu kommer nästa steg i utvecklingen. Byggbolaget Serneke och energiföretaget E.ON utvecklar nämligen en ny sorts energieffektivt boende i Malmöstadsdelen Hyllie. Projektet lutar sig mot E.ON:s forskning och erfarenheter, bland annat från energihuset Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö.

– Den här byggnaden ska inte bara tillgodose husets årsförbrukning med lokal förnybar el utan också generera ett överskott som kringliggande byggnader kan ta del av, säger Patrik Thuring, projektledare inom hållbar stadsutveckling på E.ON.

Byggnaden som planeras är ett flerbostadshus med bostadsrätter som utgångspunkt. Byggrätten som Serneke har tilldelats ligger i ett område som skaheta Solkvarteren. Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling, berättar om Sernekes utgångspunkt för projektet.

– Tekniken går framåt inom allt från solceller till elbilar. Vi vill få ihop dessa delar så att vi får ett så energieffektivt hus som möjligt – med så jämn förbrukning som möjligt, säger han.

Solceller på taket kommer att generera mycket av den primära elen. I övrigt kommer ny, tämligen banbrytande, energihusteknik att användas.

– Till exempel kan elbilar från en gemensam bilpool fungera som batterier till bostadshuset. I och med att de laddar kopplas de ihop med hela husets system, då kan de både ta emot och avge el, säger Jonas Håkansson.

Det finns även planer på att sätta in ”vanliga” batterilager i huset. Dessutom ska energin från hissens inbromsningar tas tillvara – en teknik som inte är ny i sig. Det nya är istället att koppla samman denna enskilda teknik med solceller, energilager och överföringen till det lokala elnätet. Fokus ligger därmed på att skapa bästa möjliga integration av det avancerade systemets många beståndsdelar, samt att fördela effekten på bästa sätt.

– Solceller producerar ju vanligen på timmar när förbrukningen inte sker, då måste man ha balanseringsprodukter som tillmötesgår behovet. I det fallet kan man använda bilpoolsbilarnas batterier eller fysiska batterier som energilager, säger Patrik Thuring på E.ON. Byggstart beräknas till 2019, med första inflyttning planerad till 2021.

Nu förnyar vi Sverige

All el som E.ON erbjuder sina kunder är fossilfri och till största del förnybar. År 2025 lovar de att 100 procent av energin ska komma från förnybara och återvunna källor så som sol, vind och vatten.

Sponsrat innehåll från E.ON
Annons