Förvaltning

Riksbyggen heta bland högskoleingenjörer

Utmärkelse Riksbyggen är ett företag inom fastighetsförvaltning som rankas högt av unga högskoleingenjörer. Det visar den årliga undersökningen Karriärbarometern.

Kom loss!

Kontorsmiljö Det talas allt mer om hur dåliga kontorsmiljöer bäddar för ohälsa. Fler fastighetsbolag talar nu om att ta ett större ansvar för arbetsplatsens utformning och därmed stärka välbefinnandet.

In med ljus och rörelse

Kontorsmiljö Sue Clark ansvarar för den internationella certifieringen WELL i Sverige. Att allt fler är nyfikna på certifieringen spår hon kommer leda till tydligare policys för att främja hälsa och välmående. Kunskap och teknik om vilka insatser som behövs finns redan.

Ett kontor för bättre hälsa

Kontorsmiljö Med miljöcertifiering skapas sunda byggnader. Nästa steg är att utforma kontor som leder till bättre hälsa, välbefinnande och produktivitet. Castellum har valt att tillämpa certifieringen WELL i alla fastigheter man bygger och utvecklar. Ett ökat fokus på byggnadens sociala hållbarhet skapar en mängd värden för de företag och människor som vistas i byggnaden.

Olika blir det nya normala

Kontorsmiljö Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser vill bidra till ett perspektivskifte. Fokus ska flyttas från individanpassade lösningar,till att redan från början ta hänsyn till och utforma arbetsplatsen efter människors olikheter.

Riksbyggen får uppdrag om skötsel av Gävle slott

Förvaltning Riksbyggen har ingått avtal med Statens Fastighetsverk om yttre skötsel av Gävle Slott och det gamla Länsfängelset. Slottet och det före detta fängelset är två av Gävles kulturhistoriskt mest viktiga byggnader.

Fem techtrender att ha koll på

Digitalisering Digitaliseringen har tagit fart på allvar. Här är fem tekniska innovationer som fastighetsbranschen inte kan blunda för framöver.

Koll på husets hälsa

Smarta hus Det smarta huset kommer både att ställa sin egen diagnos och sätta in rätt åtgärd. Men redan idag finns det flera digitala hjälpmedel som underlättar skötseln av huset. Här är tre exempel som är relativt enkla att installera.

Smarta staden knackar på

Drönarleveranser, hemtjänstrobotar och regnvatten i toaletterna. Den smarta och hållbara staden tar steget in i våra hus. Då gäller det att landets fastighetsägare är förberedda, annars riskerar man att halka efter.

HSB bildar HSB Finansstöd

Förvaltning HSB bildar ett nytt bolag, HSB Finansstöd AB. Det nya bolaget är nationellt och ska bland annat erbjuda betaltjänster för bostadsrättföreningar som i dag köper ekonomisk förvaltning av en regional HSB-förening.

Vakten tar över från polisen

Samhället backar tillbaks och det råder brist på poliser. Lösningen för kommuner, fastighetsägare och handel blir ofta att anlita ordningsvakter. Resultaten är ofta goda. Men allt fler menar att det är en problematisk utveckling.

Stena hyr ut vid Brunkebergstorg

Uthyrning Downtown Camper by Scandic, vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm, har tecknat avtal med Stena Fastigheter om att öppna ett nytt våningsplan mot Drottninggatan under 2019.

Net Insight flyttar till energieffektiva lokaler i Solna

Kontor Net Insight har flyttat till nytt kontor i Solna Business Park. Studio Stockholm har inrett lokalerna där fokus har legat på att skapa en modern, trivsam och effektiv arbetsplats.

Uppsala bygger mobilitetshus

Mobilitet Uppsala kommun uppför ett mobilitetshus i Rosendal, där boende och besökare bland annat ska kunna parkera och få tillgång till bil- och cykelpooler.

Bostadsrättsägare vill engagera sig i föreningen

Brf Var tredje bostadsrättshavare i Stockholm engagerar sig i sin förening, och lika många kan tänka sig ett styrelseuppdrag i framtiden. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av HSB Stockholm.

De skapade en digital granne

Digitalisering Under sommaren har sex unga entreprenörer fått möjligheten att, som sommarjobb, utveckla en idé för att öka tryggheten i Stena Fastigheters boendemiljö.

Försvarsmakten överväger flytt till Barkarbystaden

Förstudie Försvarsmakten och Fortifikationsverket överväger att flytta sitt högkvarter på Lidingövägen i Stockholm. Förstavalet är en fastighet i Barkarbystaden i Järfälla kommun.

Hisingen får ny och grön stadsgata

Miljö Björlandavägen på Hisingen i Göteborg blir stadsgata med grönska, bäck och stadsmiljö. Detta sedan regeringen beviljat drygt sex miljoner kronor från det nya stödet för grönare städer.

NCC renoverar 179 hyresrätter i Falkenberg

Renovering NCC renoverar tillsammans med Falkenberg bostad, Fabo, 179 hyresrätter i Falkenberg. Förutom stambyte och badrumsrenovering ska bland annat ett nytt värmesystem installeras.

En kundservice i takt med den digitala tiden

Digitalisering Allt fler fastighetsägare ser både möjligheter med och behoven av att digitalisera sin kunddialog. Förhoppningar om nöjdare hyresgäster och effektivare administration är några av drivkrafterna.

Skapa förtroende för husets data

Digitalisering All den data som alstras i huset kan användas till nya tjänster och mervärde för hyresgästerna. Men se upp! Hamnar informationen i fel händer är förtroendet snart förbrukat.
Mer förvaltning