Fem städer blir Purple flag-certifierade

Falkenberg, Nyköping, Kristianstad och Ludvika, samt Göteborgsområdena Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen blir Purple flag-certifierade. De får utmärkelsen för sitt arbete för ett tryggare kvälls- och nattliv.

Annons:


Purple flag kommer ursprungligen från Storbritannien, men har delats ut i Sverige sedan 2015 av branschorganisationen Svenska stadskärnor.

För att bli certifierade krävs att man uppfyller kraven inom de fem fokusområdena säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt.

Det handlar bland annat om skyltprogram, belysning, renhållning, bevakning, upplevelser, jämställdhet, utsmyckning, gestaltning och samverka.

Detta är alltså något som Falkenberg, Nyköping, Kristianstad och Ludvika, samt Göteborgsområdena Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen har lyckats med, enligt Svenska stadskärnor.

– Det här är ännu ett kvitto på att samarbete lönar sig. Vi behöver ett brett engagemang för att ytterligare stärka Kristianstads centrum och göra stadskärnan trygg och attraktiv under alla dygnets timmar, säger Pierre Månsson, kommunalråd i Kristianstad.

– De flesta kommuner jobbar redan med dessa frågor, men det Purple flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan Polis, nattvandrare och räddningstjänst etc. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska stadskärnors Purple flag Sweden.

Annons: