De uppnådde sitt miljömål tolv år före utsatt tid

Från E.On Samarbete driver utvecklingen mot en hållbar framtid. Det visar Futurum och E.ON - ett samarbete som ledde till att Futurum valde förnybar fjärrvärme och redan nu är koldioxidneutrala. Målet för 2030 är redan uppnått.


Futurum Fastigheter i Örebro utvecklar, förädlar och förvaltar förskolor, skolor och brandstationer. Bolaget tar ansvar för framtiden och har sedan tidigare valt att köpa all el från vindkraft.

I november förra året inleddes ett samarbete med E.ON i syfte att nå miljömålet att vara koldioxidneutrala, ett mål som redan uppnåtts. Futurum och E.ON visar att samarbete driver utvecklingen mot en hållbar framtid. Göran Lunander är vd på Futurum och han är mycket positiv till samarbetet.

– E.ON har visat att de har en vaken inställning till sin affär. Det händer otroligt mycket i branschen med många lösningar att välja mellan. Vi har gjort beräkningar på olika investeringar och ställt det mot E.ON:s avtal och vi såg att det varken fanns ekonomiska eller miljömässiga motiv att göra på något annat sätt, säger han.

Tillsammans gick Futurum och E.ON in med målsättningen att hitta en lösning som ger så litet miljömässigt avtryck som möjligt.

– När man ska förhandla så vill man mötas av en aktör som förstår oss och vår verksamhet. Barnen är framtiden och framtiden står inför stora utmaningar, och E.ON har visat att de jobbar för att energilösningar ska vara framtidssäkra, säger Göran.

När Futurum lade fokus på klimatsatsningen för uppvärmning gick det fort. Samarbetet med E.ON gav snabbt resultat och ledde till att bolaget nu har bytt till förnybar fjärrvärme.

– Om någon frågat mig när vi skulle ha ett avtal i hamn så skulle jag svarat i slutet av detta året, men det har gått otroligt smidigt. Förhandlingarna var klara på bara två, tre veckor, säger Göran.

Göran Lunander är vd på Futurum. Foto: Futurum

Förutom att enbart köpa in el från vindkraft och förnybar fjärrvärme satsar Futurum på solenergi.

– Vi har påbörjat installation av solcellsbatteri, så att vi kan lagra överskottselen från våra solceller för att kunna minska våra effekttoppar. Det är mycket intressant och energibolagen är också intresserade av att skära topparna då det blir dålig energibalans när de behöver köra igång reservkraft. Kan vi hitta smartare energilösningar för att minska energitopparna så tjänar både vi och E.ON på det, säger Göran.

Futurum säkerställer genom certifiering att man lever upp till kraven enligt SGBC Miljöbyggnad silver. Göran menar att det är viktigt att ett allmännyttigt bolag ligger i bräschen för att utveckla och testa ny teknik som framtidssäkrar verksamheten.

– Vi behöver fler företag som får upp ögonen för det här. Jag tror att nästan alla företag vill vara med och bidra till att klimatfrågan kommer på agendan, men många tror kanske att det är mer komplicerat än vad det faktiskt är. Vi har en payoff på under tio år, så vi tycker verkligen att det är värt att dra igång så fort som möjligt, säger han och fortsätter:

– Vi har fått en långsiktig och framtidssäker lösning utan att det kostar oss mer pengar. För oss handlar det också mycket om goodwill, vi talar om för örebroarna att här har vi ett företag som vi äger tillsammans och som tar ansvar för framtiden.

Futurums ledstjärna är barn och ungdomar
Futurum Fastigheter i Örebro har en affärsidé som innebär att förvalta, utveckla och bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer kundernas verksamhet. Bolaget har 446 fastigheter på totalt 360 000 kvadratmeter och bygger just nu ytterligare 30 000 kvadratmeter. Futurum har ett marknadsvärde på cirka 5 miljarder kronor men det största värdet är de barn och ungdomar som vistas i våra lokaler. Även om det är ett fastighetsbolag så är det framtiden man jobbar med, därav namnet Futurum.
Sponsrat innehåll från E.On
Annons