Corem property group köper i Malmö

Corem Property Group förvärvar fastigheten Måseskär 5 i Östra Hamnen i Malmö. Säljare är CBRE Global Investors och förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 80 miljoner kronor.

Annons:

Annons:

Annons:


Fastigheten omfattar drygt 19 000 kvadratmeter uthyrbar area. Merparten utgörs av lager och kyllager för närdistribution.Det totala hyresvärde ligger på drygt 14 miljoner kronor.
– Malmö och Öresundsregionen är expansiv och en för oss prioriterad marknad. Utbudet av intressanta objekt är begränsat, men i Måseskär 5 ser vi en rejäl terminalbyggnad med utvecklingsmöjligheter i en delmarknad vi verkat i en längre tid. Genom förvärvet skapar vi möjligheter att ytterligare utveckla vårt erbjudande av smart citylogistik i Öresundsregionen, som har en enorm potential, säger Eva Landén, VD på Corem.

Annons: