Reportage

Kollektivism 2.0 

Svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigast i Europa men oron är stor för att inte hitta ett boende. Kan nya lösningar som kollektiv och en ökad inkludering av unga minska problemen? 

Läs mer

Att stävja brott

Sexhandel, organiserad brottslighet och handel med svarta lägenhetskontrakt utgör hot mot såväl individer, samhället som fastighetsvärden. Det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag.

Läs mer

Rikare med mångfald

Att arbeta med mångfald ger inte bara en rikare organisation, det kan även leda till ökade affärer. Här är fyra exempel på hur fastighets- och byggbranschen arbetar för förändring.

Läs mer

Så skapas miljöer för lärande

Framtidens skolbyggnader har blivit en del av själva lärandet. En utveckling där privata fastighetsägare bidrar med både kunnande och lokaler. Tajta kommunbudgetar och hårda krav avskräcker inte.

Läs mer

Handelsresande i fastigheter

En grå Audi och en sprucken mobil. Rekvisitan är onekligen minimal när Ilija Batljan ger sig ut för att jaga fastigheter land och rike runt. Inget kontor, inget stort företag där sekreterare, ekonomer och jurister backar upp. Nu är han ensam och nu är han revanschsugen.

Läs mer

Makten förflyttas

Allt mer kritik riktas mot EU:s detaljstyrning – så även på fastighetsområdet. Här fattas beslut som kan få stora och kostsamma konsekvenser för branschen. Följ med när den europeiska fastighetsorganisationen EPF sammanträder i Bryssel. På agendan denna gång – stoppa kraven på individuell mätning och debitering.

Läs mer

Kung Erik abdikerar inte

Luta sig tillbaka och leva ett lugnt pensionärsliv är inget för Erik Paulsson, 73 år. Han sitter som ordförande i 29 bolag och satsar stort på bostäder. Fastighetstidningen träffade en av Sveriges största fastighetsprofiler på hans hemmaplan i Båstad.

Läs mer