Okategoriserade

Nu ska källarna blomstra

Under DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm gror - bokstavligen - vad som väntas bli en av de viktigaste trenderna i utvecklingen av framtidens hållbara städer. Den industriella inomhusodlingen i källaren ska producera över 20 ton bladgrönsaker årligen.

Läs mer

Vill göra campus till experimentområden för biologisk mångfald

Universitet och högskolor måste ta ett mer aktivt samhällsansvar. Det menar Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, som vill göra om Sveriges campusområden till experimentplatser för biologisk mångfald.

Läs mer

Här får du högst ersättning i brf-styrelsen

De flesta bostadsrättsföreningar betalar ut arvode till sina styrelsemedlemmar, ofta som ett incitament för att locka till sig ledamöter. Mest betalt får styrelseledamöter i Stockholms bostadsrättsföreningar, visar en undersökning från Sveriges Bostadsrättscentrum.

Läs mer

Inga sprickor i nya fasaden

De enstegstätade fasaderna gav putsen dåligt rykte. Nu hoppas branschen att riktlinjerna i SPEF:s kvalitetsprogram ”Säker Fasad” ska innebära en återupprättelse.

Läs mer

Göteborg stadsplanerar för självkörande fordon

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ska undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. I projektet kommer staden att titta på framtidens behov av parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.

Läs mer