Nyheter

Fortifikationsverket förlänger med Stenvalvet

Fortifikationsverket har tecknat ett nytt sexårsavtal med Fastighets AB Stenvalvet om kontor i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna. Samtidigt påbörjar Stenvalvet en utveckling och renovering av lokalerna.

Läs mer

Bostadsförsörjningen borde vara valfråga

De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad som är själva grundproblemet – en havererad bostadsmarknad – så smiter politikerna från sitt ansvar. I sin ledare skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, om vad som borde vara valets stora fråga.

Läs mer