Nyheter i korthet

Byggnaders miljöpåverkan i fokus när World green building week inleds

Idag börjar World green building week där fokus ligger på miljömässigt hållbara byggnader. Bakgrunden är att fastighetsbyggnader står för en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser, något World green building council hoppas kunna belysa och förändra.

Läs mer

Arkitektonisk utmaning när Kungliga operan byggs om

Kungliga operan i Stockholm ska byggas om. Nyligen tilldelades uppdraget arkitektbyrån Ahrbom och Partner som i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter ska ta fram ritningarna till den omfattande renoveringen och tillbyggnaden.

Läs mer

Dagligvaruhandeln tror fortsatt starkt på fysiska butiker

En stark tro på den fysiska butiken och en avvaktan på lönsamhet inom e-handeln. Det var den samstämmiga synen på dagligvaruhandelns framtid när representanter från Coop, Ica och Lidl möttes på Business Arena.

Läs mer

Krav på tillstånd för kamerabevakning kan slopas

Kravet på tillstånd för kamerabevakning slopas när allmänna platser bevakas av andra än myndigheter. Det föreslår en statlig utredning som nyligen lämnats över till regeringen. Förslaget välkomnas av Fastighetsägarna.

Läs mer

Lantmäteriet slopar papperskartorna för digitala alternativ

Papperskartor är från och med nästa år ett minne blott på Lantmäteriet. Istället satsar myndigheten på digitala kartor som tillhandahålls genom olika e-tjänster.

Läs mer

Så ska Falkenberg stärka sin kvällsekonomi

Kvällsekonomin i Falkenbergs stadskärna ska få ett lyft. Siktet är inställt på en Purple Flag-certifiering, och målet ska nås med hjälp en rad nya etableringar i city.

Läs mer

Fyra frågor att jobba med för bättre jämställdhet

Fastighetsbranschen klättrar på jämställdhetsstegen och andelen kvinnor på maktpositioner fortsätter att öka i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. Här är fyra frågor att jobba med för att bättra på jämställdheten i en organisation.

Läs mer