Opinion

”Bostadsministern ser inte allvaret i bostadskrisen”

Trots att bostadskrisen är en av vår tids största samhällsutmaningar verkar inte bostadsministern se allvarligt nog på problemen. Det anser Benjamin Dousa och Ina Djurestål som efterfrågar en tydlig reformagenda för bostadsmarknaden.

Läs mer

”Gör det möjligt att överklaga ett riksintresse”

Att halva landets yta omfattas av riksintressen i bostadsbristens Sverige är oförsvarbart. Det menar tankesmedjan Levande Staden som vill att regeringen inför rätten att överklaga ett riksintresse.

Läs mer

Stefan Ingves: ”Bostadsmarknaden är i obalans”

Tio år som riksbankschef och till största delen en kamp för att få upp inflationen. Stefan Ingves näst intill omöjliga balansgång har varit och är fortfarande att nå inflationsmålet med låga räntor och samtidigt inte elda på belåningen hos hushållen. Brist på bostadspolitik är enligt honom det som har lett till dagens situation.

Läs mer

Vill vi verkligen ha undermåliga bostäder?

Miljonprogrammet är inte dåligt byggt, det är bristfälligt underhållet och kommer så att förbli så länge hyresvärdarna inte har möjlighet att ta ut kostnaden för att uppgradera till modern standard. Lennart Sten frågar sig varför människor med svag ekonomi ska tvingas bo i undermåliga bostäder för att bevara dagens hyressättningssystem.

Läs mer

Det är hög tid att fler inser potentialen i BID

Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete. Det menar Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR, och serverar ett exempel på ett samarbete som är allt annat än "fake news".

Läs mer

Rätt att kunna ställa egna hållbarhetskrav

När det kommer till hållbarhet ska fastighetsbranschen utmanas – men också utmana andra. I en krönika resonerar Fastighetsägarnas näringspolitiska expert Rikard Silverfur om vilka verktyg som behövs för att nå dit.

Läs mer

”Fler borde slå sina påsar ihop”

Kommunala MKB gick ihop med tre privata bolag i det gemensamma bolaget Rosengård Fastighets AB.
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL anser att det är en bra förebild för framtida samarbeten.

Läs mer

”Mer öppna data ger bättre konkurrens”

Strax innan årsskiftet gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att snabba på digitaliseringen. Samtidigt presenterades en studie från Handelshögskolan i Stockholm som visar att fri tillgång till offentliga kartdata kan spara samhället miljarder. Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, vill snabba på arbetet att göra inlåst data tillgänglig. 

Läs mer