Bygg

Boverket får Sveriges första riksarkitekt

I februari fick Sverige ett nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design. Nu har regeringen gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet. Den nya tjänsten riksarkitekt har inrättats.

Läs mer

Svalt intresse för renoveringsbidrag

Intresset för regeringens renoveringsbidrag är minimalt. Det finns en miljard kronor öronmärkta sedan starten men bara 170 miljoner har hittills beviljats. Krångligt regelverk och styrning som inte passar bolagen är de stora hindren.

Läs mer