Bygg

Regeringen inrättar nationellt råd för hållbara städer

Under måndagen tillsatte regeringen ett nationellt råd för hållbara städer. Rådet ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige och består av representanter från tio myndigheter.

Läs mer

NCC vinner miljardkontrakt i Göteborg

NCC i konsortium med Wayss & Freytag har idag ingått avtal med Trafikverket om byggnationen av etapp Korsvägen Västlänken i Göteborg. Uppdraget omfattar en pendeltågstation under jord och cirka 3,2 kilometer tågtunnel.

Läs mer

Arkitekterna gillar inte skyskrapor

Storstäderna vill gärna bräcka varandra med att bygga högst – men många arkitekter anser inte att skyskrapor skapar något mervärde eller ens är bra för att lösa bostadsbristen. Många arkitekter anser även att det som byggs är fult visar en ny undersökning.

Läs mer

Göteborg stadsplanerar för självkörande fordon

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ska undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. I projektet kommer staden att titta på framtidens behov av parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.

Läs mer