Bygg

Långt bort men nära

Urbaniseringen och växande storstäder har lett till att en stor del av befolkningen pendlar varje dag. Utbyggd kollektivtrafik gör det idag möjligt att bo längre bort, bo billigare men ändå nära i tid. Hotet mot utvecklingen är ökad trängsel.

Läs mer

Brf Djurgårdsvyn får miljömärkning

Riksbyggens Brf Djurgårdsvyn i Norra Djurgårdsstaden är nu preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. I föreningen finns solceller, laddstolpar för elbil samt en grönskade innergård med fågelholkar och biholkar för att öka den biologiska mångfalden.

Läs mer

Något lägre bostadsbrist i år

I år det 240 av landets 290 kommuner som anser att det är underskott på bostäder, inte så illa som 2017 då 255 kommuner rapporterade brist till Boverket. ”Den här enkäten är inget exakt instrument utan visar mer än känsla av hur bristen uppfattas av personal på kommunerna”, säger Maria Pleiborn, bostadsexpert på WSP.

Läs mer