Bygg

Delat boende – lösningen för unga vuxna?

Samtidigt som det byggs ettor för unga visar undersökningar att det delade boendet lockar mest. Trenden har länge synts i övriga Europa, men hinder för delade kontrakt och regleringar för byggstandarder gör lösningarna sällsynta här.

Läs mer

Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi och nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.

Läs mer

Nacka bjuder in till markanvisningstävling

Nacka kommun bjuder in byggaktörer att lämna anbud för markanvisning för bostäder i två naturnära områden i närheten av Orminge centrum. Det ena området ligger nära Myrsjön och det andra intill ett kommande naturreservat och Centrala parken.

Läs mer