Fastighetsfolk

Nyrekrytering till Fastigo

Två nya medarbetare ska börja på fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Lisa Strandberg har blivit rekryterad som förhandlare och rådgivare och Linda Tiderman som lönespecialist.

Läs mer

Stena Bygg rekryterar ny VD

Niclas Melander har rekryterats som ny VD för Stena Bygg som nu kliver in i en ny fas och ansvarar för både nyproduktionen av Stena Fastigheters hyresrätter samt hela bostadsrättsaffären.

Läs mer

Lennart Sten ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige

Svenska Handelsfastigheters vd Lennart Sten utsågs på onsdagen till ny ordförande för branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige.

Läs mer

Tornstadens vd går till Serneke

Krister Johansson har rekryterats till positionen som vd för Sernekes affärsområde Fastighet. Inom affärsområdet förvaltar och utvecklar Serneke fastigheter för långsiktig värdestegring.

Läs mer