De bygger sin egen gemenskap

De är unga familjer i storstäderna, de vill själva skapa ett boende till en lägre kostnad. De tänker hållbarhet och vill ha en social samvaro. Möt den nya tidens byggutvecklare – byggemenskapen. En trend som kan bli det tredje benet på bostadsmarknaden.