Bygg

Flera byggen stoppade i Västerås

Bygg I går beslutade fastighetsnämnden i Västerås att stoppa ett tiotal stora byggprojekt. Anledningen är den nya politiska ledningens löfte att inte förtäta på grönområden.

Projekt ska underlätta cirkularitet

Hållbarhet Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har tillsammans med ett flertal aktörer i byggbranschen inlett ett forskningsprojekt för att skapa ett cirkularitetsindex, CIX. Tanken är att det ska resultera i ett verktyg för hela byggbranschen.

Hållbarhet som lockar till möten

Hållbarhet Det har gått ett år sedan boexpot Vallastaden. Människor har flyttat in i denna motsats till 60- och 70-talens miljonprogram, strax utanför Linköping.

3 x svävar som på moln

Arkitektur Inte alla byggnader är fast förankrade i marken. Här är tre exempel på mer luftburna skapelser.

Liljewall arkitekter ritar SKF:s nya huvudkontor

Arkitektur Liljewall har fått uppdraget att omvandla SKF:s gamla centrallager till ett dynamiskt och energieffektivt huvudkontor. Byggnaden, som nu beviljats bygglov, kommer inrymma 900 anställda i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och siktar på att byggas enligt hållbarhetsklassning LEED Guld.

De bygger nytt hotell i Sundsvall

Bygg Det blir Serneke som bygger Nordic choices nya hotell i Sundsvall, sedan ett avtal om totalentreprenad har tecknats med Diös.

Bygglov för Guldpennan klart

Bygg Bygglovet för brf Guldpennan i Uddevalla har vunnit laga kraft. Därmed kan Riksbyggen förbereda starta försäljningen av den 47 lägenheterna i projektet.

”Det finns risk för kvalitetsmässig kräftgång”

Vad förväntar du dig av 2019? Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter, tror på mer modulbyggande kommande år. 2019 blir ett oroligt mellanår där branschen måste se till att söka nya möjligheter.

Ska trygga bostadsköpet

Bostadsrätt Petra Sandblom leder arbetet när Veidekke från och med årsskiftet certifierar nya bostadsprojekt med branschgemensamma märkningen ”Trygg Bostadsrättsförening”.

Hälften av detaljplaner överklagas i Göteborg

Överklaganden Kommunerna arbetar fram detaljplaner på mindre än två år men överklaganden leder till att byggen försenas med i genomsnitt 142 dagar. I Göteborg överklagas hälften av alla detaljplaner visar nya siffror från SKL.

Delat boende – lösningen för unga vuxna?

I fokus Samtidigt som det byggs ettor för unga visar undersökningar att det delade boendet lockar mest. Trenden har länge synts i övriga Europa, men hinder för delade kontrakt och regleringar för byggstandarder gör lösningarna sällsynta här.

Utvecklar hållbar stadsdel i Göteborg

Stadsutveckling Hemsö har tillsammans med Riksbyggen och Robert Dicksons stiftelse vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga, i Majorna i Göteborg. Sammanlagt handlar det om 150 nya bostäder samt lokaler för samhällsservice.

Västerås får 2,3 miljoner kronor till vattenpark

Stadsutveckling Västerås stad har fått 2,3 miljoner kronor i bidrag från Boverket för att anlägga en 15 hektar stor vattenpark i Johannisberg. Vattenparken ska bli ett grönområde och användas för rekreation.

Grönt ljus för Hästen 21

Stadsutveckling Stockholms stad har godkänt detaljplanen för Hästen 21. Därmed kan Pembroke jobba vidare med Project access – en omvandling av ett helt kvarter i Stockholms innerstad.

Skanska förbereder nybyggnation på Hall

Bygg Skanska har tecknat ett samarbetsavtal med Specialfastigheter om att förbereda för nybyggnation vid kriminalvårdsanstalten Hall.

Trög försäljning i Göteborg

Transaktion Det går inte bara trögt med försäljningen av nyproduktion i Stockholm. I Västra Götaland var utbudet av nya bostadsrätter i november 79 procent högre än förra året.

Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

Bygg I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi och nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.

Nacka bjuder in till markanvisningstävling

Bygg Nacka kommun bjuder in byggaktörer att lämna anbud för markanvisning för bostäder i två naturnära områden i närheten av Orminge centrum. Det ena området ligger nära Myrsjön och det andra intill ett kommande naturreservat och Centrala parken.
Mer bygg