Boverket beviljar 145 miljoner till utemiljöer

Utemiljöer i socioekonomiskt utsatta bör förbättras. Därför har Boverket beviljat 145 miljoner kronor för upprustning och kompletteringar i befintliga miljöer.

Annons:

Annons:

Annons:


Pengarna ska bland annat gå till anläggningar i till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.  Men även nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen omfattas. Därmed

– Trenden från förra året håller i sig. Många åtgärder syftar till att öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation och förbättra belysningen. Tillgängligheten kommer att öka i många utemiljöer då slitna markytor moderniseras med nya gång- och cykelvägar. Flera projekt inkluderar också lekplatser, utegym, parkourutrustning och andra aktivitetsstimulerande miljöer som kommer bidra till att fler människor får möjlighet att aktivera sig spontant, säger enhetschef Per Lindkvist.