Publicerat 17 november, 2016

Bostadsrättsföreningar sparar för lite

Många bostadsrättföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. Det visar en granskning av drygt 1000 bostadsrättsföreningar i Sverige.

Swedbank och Sparbankerna har tillsammans med allabrf.se studerat 1 059 bostadsrättsföreningar. Granskningen visar att bostadsrättföreningarna sparade i genomsnitt 103 kronor per kvadratmeter under 2014 och 2015. Det låga sparandet ökar risken för kraftigt höjda månadsavgifter.

[ Annons ]

56 procent av brf:erna sparar en för liten summa och 18 procent sparar inte någonting alls. Endast 15 procent av alla bostadsrättsföreningar har ett tillräckligt sparande, enligt Swedbank och Sparbankerna.

– Det är oroande att så många bostadsrättsföreningar sparar för lite. Föreningar som sparar för lite riskerar kraftiga avgiftshöjningar i framtiden. Om dessa föreningar är representativa för alla föreningar i Sverige är jag bekymrad, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

En lägenhet på 75 kvm skulle i genomsnitt behöva ha en månadsavgift som är 300-600 kronor högre än idag för att täcka sparbehovet. Föreningar som saknar ett sparande behöver höja månadsavgiften för motsvarande lägenhet med 900-1 200 kronor i månaden.

Line Zandén, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige, anser att det är mycket viktigt att bostadsrättsföreningar strävar efter en sund ekonomi och därmed sätter av tillräckliga medel till underhållsfonden.

– Våra ekonomiska förvaltare hjälper dagligen föreningar att uppfylla detta mål genom att upprätta sunda underhållsplaner vilket minskar risken för oförutsedda höjda avgifter i framtiden. Därför innehåller också våra mönsterstadgar ett krav på avsättning till underhållsfond.

En annat problem på en ansträngd bostadsmarknad menar hon är att föreningens ekonomi inte alltid får den påverkan på priset vid en försäljning som det borde.

– Därför är det viktigt att konsumentinformationen är tydlig. Underhållsplanen tjänar som en sådan information, säger Line Zandén.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]