[ Annons ]

2014 var ett bra år. Framför allt för bostads- och kontorsfastigheter. Men inte på grund av högre hyror utan tack vare allt högre fastighetsvärden. "Särskilt bostäder anses idag vara en helt riskfri investering", säger Christina Gustafsson, vd IPD ?Norden.
Publicerat 18 februari, 2015

”Bostäder är en riskfri investering”

2014 var ett bra år. Framför allt för bostads- och kontorsfastigheter. Men inte på grund av högre hyror utan tack vare allt högre fastighetsvärden. "Särskilt bostäder anses idag vara en helt riskfri investering", säger Christina Gustafsson, vd IPD ?Norden.

I snitt 8,1 procent totalavkastning visar det nya index för 2014 som IPD tar fram varje år. Det är före beskattning och beräknat på totalt kapital. En ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2013. Direktavkastningen har legat relativt stilla, 2014 på 5,1 procent medan den totala värdeförändringen stigit och för 2014 ligger på 2,9 procent. Det som sticker ut är ökningen för värden på kontors- och bostadsfastigheter som ökade med 3,7 respektive 4,5 procent.

[ Annons ]

– Jag är inte överraskad. Bostadsfastigheter är det stor efterfrågan på eftersom det just nu är en riskfri placering med en hyresmarknad som är synnerligen stabil, säger Christina Gustafsson.

Den goda prisutvecklingen för kontor visar att marknaden fortsatt tror på att hyrorna kan hållas uppe i sektorn. Starkast framåt går kontorsmarknaden i centrala Stockholm, medan den svagaste marknaden fortfarande är i Malmö.

(1,2 procent) förklarar Christina Gustafsson med att konkurrensen är hård inom handeln, inte minst för att det tillkommit många nya handelsytor, och pressade hyror. Den enda sektorn där värden på fastigheter minskade under 2014 är industri (–0,4 procent), men det kompenseras av branschens högsta direktavkastning med 8,1 procent.

– Så har det sett ut under en längre tid. Bevisligen är industri en marknad med korta livscykler och därmed inte så intressanta som värdeökande objekt, säger Christina Gustafsson.

Att ökningen varit god under 2014 är ännu ett tecken på att mycket kapital sökt sig till fastighetsmarknaden på grund av lågt ränteläge, inte minst från pensionskapital. Men pengar placerade i fastighetsaktier gav en markant bättre utdelning med plus 36 procent.

 Nytt för i år är att även samhällsfastigheter inkluderas av IPD:s index.

– Denna fastighetskategori utgör nu

50 miljarder kronor eller 11 procent av vårt material. Totalavkastningen 2014 nådde 6,7 procent, säger Christina Gustafsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]