AMF förvärvar 40 handelsfastigheter

Pensionsbolaget AMF köper en del av en större portfölj med handelsfastigheter i Finland och Sverige. Portföljen, som omfattar 40 fastigheter med ett totalt värde på cirka 6,1 miljarder SEK, kommer att ägas gemensamt av AMF, finska detaljhandelskoncernen Kesko och livförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Annons:

Annons:

Annons:


De 40 handelsfastigheterna är huvudsakligen belägna i medelstora städer i södra Finland samt i några större svenska städer. Portföljen fördelar sig på tre köpcentrum, 29 större och medelstora dagligvarubutiker i Finland (K-citymarket och K-supermarket) och åtta fastigheter med byggvaruhandel (K-Rauta), varav sex stycken i Sverige och två i Finland. Keskogruppen med olika varumärken är den dominerande hyresgästen och svarar för nära 80 procent av det samlade hyresvärdet. Hyresavtalen löper i snitt cirka tolv år.

AMFs investering motsvarar en fastighetsexponering om cirka två miljarder SEK. Fastighetsportföljen inom AMF har idag ett marknadsvärde om cirka 50 miljarder SEK inklusive delägarskap i bostadsbolaget Rikshem.

Annons: