Intresset för att bygga bostäder i Örebro är stort. Så stort att kommunen efter en första marktilldelning beslutat att utöka storleken på det kommande bostadsområdet Södra Ladugårdsängen.
Publicerat 13 maj, 2015

12 aktörer får bygga i Örebro

Intresset för att bygga bostäder i Örebro är stort. Så stort att kommunen efter en första marktilldelning beslutat att utöka storleken på det kommande bostadsområdet Södra Ladugårdsängen.

Nu är de aktörer som ska bilda team för första etappen av det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen utvalda. Intresset från branschen uppfyllde förhoppningarna med råge och hela 30 företag skickade in spännande förslag. För att fånga fler aktörer har därför markområdet för första etappen utökats.

[ Annons ]

Det känns bra att kunna ta ett större grepp för området redan i startetappen. Örebro växer snabbt och vi har en stor efterfrågan på bostäder. På det här viset får vi ett snabbt tillskott på hela 700 bostäder, säger Martin Willén mark- och exploateringschef i Örebro kommun.

Markanvisningen är den första av flera etapper för området. Helt utbyggt kommer Södra Ladugårdsängen att ha cirka 2 000 bostäder. Första etappen kommer att bebyggas med övervägande del hyresrätter. Eftersom området byggs ut under en längre tidsperiod görs fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter etappvis.

En av de tolv aktörerna som tilldelats mark i den första etappen är Magnolia Bostad. Bolaget har fått två tomter med en sammanlagd markarea om 8 300 kvm, där man kommer att utveckla uppskattningsvis 150 hyresrätter.

– Det här är en viktig markanvisning för oss. Genom projektet etablerar vi en närvaro i ännu ett av Sveriges snabbt växande storstadsområden samtidigt som vi fortsätter att förstärka vår profil som en trovärdig samarbetspartner bland Sveriges kommuner, säger Fredrik Lidjan, VD för Magnolia Bostad.

Samtliga tolv aktörer som tilldelats markanvisningar i den första etappen är:

Magnolia Bostad AB

Järngrinden Projektutveckling AB med Mjöbäcks Entreprenad AB

Sveab Projektutveckling AB

Jeff Fastighetsutveckling AB med K2A Fastigheter AB

John Ekström Bygg AB

Futurum Fastigheter i Örebro AB

Botrygg Örebro AB

Riksbyggen Ekonomisk Förening

HSB Mälardalen

Lundbergs Fastigheter

BJC Group AB

Peab Bostad AB

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]